How Does It Work | අපගේ සේවාව ක්‍රියාත්මක වන අයුරු

TVSHOWSLK සේවාව මගින් ඔබට ලොව වටා විකාශනය වන ජනප්‍රිය ටීවී සීරීස් සහ චිත්‍රපට ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක. එමෙන්ම අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්, පරිගණක ක්‍රීඩාද අපගේ සේවාව හරහා ඔබට ගෙන්වාගත හැක.

අපගේ බැංකු ගිනුමකට හෝ EZ Cash, M-Cash යන සේවාවන්ගෙන් එකකට හෝ මුදල් බැර කිරීම මගින් ඔබට අවශ්‍ය භාණ්ඩ නිවසටම ගෙන්වාගත හැක. ගෙවීම් කල හැකි ආකාරය දැනගන්න මෙම ස්ථානයේ ක්ලික් කරන්න. ඔබට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩයන්හි මිල අපගෙන් විමසීමෙන් හෝ අපගේ ලැයිස්තුව භාවිත කිරීමෙන් හෝ දැනගත හැක. ඒ අනුව අවශ්‍ය මුදල ඉහත දක්වා ඇති ගිනුම් වලින් එකකට බැර කර අපට දැන්වීම කල යුතුය. ඔන්ලයින් සේවාවන් මගින් මුදල් ලැබීම් පිලිබදව අපට පරීක්ෂා කල හැකි බැවින් බැංකු රිසිට්පත් එවීම අනිවාර්‍ය නොවේ. භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීමේ සේවාව පිලිබදව පහතින් විස්තර කර ඇත.

ඔබගේ මුදල් ගෙවීම තහවුරු කරගත් පසු අප විසින් ඔබගේ ඩීවීඩී තැටි පිටපත් කිරීම ආරම්භ කරනු ලැබේ. අනතුරුව ඔබගේ පාර්සලය තැපැල් සේවාවට භාර දෙනු ලැබේ. අප විසින් සෑම පාර්සලයක්ම එවනු ලබන්නේ තැපැල් සේවාව මගිනි. නමුත් ඔබගේ අවශ්‍යතාව අනුව, ඔබට පාර්සලය ඉක්මනින් ගෙන්වාගැනීමට අවශ්‍ය නම් කුරියර් සේවාව මගින් පාර්සලය එවීමේ පහසුකමද අප විසින් සලසා දිය හැක. නමුත් ඒ සදහා අමතර ගාස්තුවක් අය වේ. එම මිල ගනන් පහත දක්වා ඇත.

එමෙන්ම ඔබට පාර්සලය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමයක්ද අප විසින් හදුන්වා දී ඇත (VPP). මෙම සේවාව ඉල්ලුම් කිරීම සදහා ඔබ මිලදී ගන්නා පාර්සලයෙහි වටිනාකම අවම වශයෙන් රු.2000 ක් විය යුතුය. මෙම සේවාව සදහා කිසිදු අමතර ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ. මෙය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී ලංකා තැපැල් සේවාව මගිනි. ඔබ මෙම සේවාව තෝරා ගත්තේ නම් ඔබගේ පාර්සලය අප විසින් තැපැල් කර දින තුනක් හෝ හතරක් ඇතුලත ඔබට පාර්සලය ලබා ගැනීමට පැමිනෙන ලෙස දන්වා ලිපියක් ලැබෙනු ඇත. එවිට ඔබ කල යුත්තේ ඔබ ප්‍රදේශයේ තැපැල් කාර්‍යාලයට ගොස් පාර්සලයෙහි වටිනාකම ගෙවා එය මිලදී ගැනීමයි.

මෙම සේවාව මගින් එවනු ලබන පාර්සල් තැපැල් කාර්‍යාලය තුල දින පහක කාලයක් නොමිලේ රදවා ගන්නා අතර එම කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් රදවා ගන්නා පාර්සල් සදහා ගබඩා ගාස්තු ගෙවීමට සිදු වේ. එසේ ගෙවීමක් සිදු කල යුතු නම් එය ඔබ විසින් දැරිය යුතු වේ. එබැවින් පාර්සලය තැපැල් කාර්‍යාලයට ලගා වී ඇති බව ඔබට දැනුම් දුන් විට හැකි ඉක්මනින් එය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න.

යම්කිසි අයිතමයකට ඔබ ගෙවීම් කල දිනට පසු දින අප විසින් ඔබගේ පාර්සලය තැපැල් ස්ථානයට භාර දෙනු ලැබේ. අප පාර්සලය භාර දීමෙන් පසු සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන දින 3ක් හෝ 4ක් ඇතුලත ඔබට පාර්සලය ලැබෙනු ඇත. නමුත් තැපැල් ක්‍රියාවලියේ සිදු වන ප්‍රමාද දෝශයන් නිසා සමහර අවස්ථා වලදී මේ කාලය වෙනස් විය හැක. කෙසේ නමුත් සතියක කාලයක් ඇතුලත ඔබගේ පාර්සලය ඔබ හට නොලැබුනේ නම් ඒ පිලිබදව ඔබ ප්‍රදේශයේ තැපැල් කාර්‍යාලයෙන් විමසීමක් කල හැක. ඒ වනවිට පාර්සලය අදාල ස්ථානයට ලගා වී නොමැති නම් ඒ පිලිබදව අපට දැනුම් දෙන්න. එවිට අප විසින් ඊට සුදුසු පියවරක් ගනු ඇත. (ඔබ අපගේ වටිනාම සම්පත වේ. කිසිවිටෙකත් ඔබට අසාධාරණයක් වන ලෙස TVSHOWSLK අප කටයුතු නොකරයි.)

භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට ඔබ කුරියර් සේවාව තෝරා ගත්තේ නම් ඔබ මුදල් ගෙවා දින දෙකක් ඇතුලත අනිවාර්යෙන්ම ඔබගේ භාණ්ඩ ඔබට ලැබෙනු ඇත.

ටීවී සීරීස්, චිත්‍රපට සහ අධ්‍යාපණික වැඩසටහන් වල මිල එක් ඩීවීඩී තැටියක් රුපියල් 125 ක් ලෙස වේ. මෙම ඩීවීඩී තැටි තැපැල් මාර්ගයෙන් ඔබට එවීම සදහා අමතර ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ.

පරිගණක ක්‍රීඩා ඩීවීඩී තැටියක මිල රුපියල් 50 ක් වන අතර ඒවා තැපැල් මගින් එවීමේ ගාස්තු පහත පරිදි වේ.

ඩීවීඩී 1 සිට 20 දක්වා රුපියල් 100 ක ගාස්තුවක්ද
ඩීවීඩී 21 සිට 40 දක්වා රුපියල් 200 ක ගාස්තුවක්ද
ඩීවීඩී 40 සිට 60 දක්වා රුපියල් 300 ක ගාස්තුවක්ද ලෙස අය කෙරේ. 

යම්කිසි පාර්සලයක් ඔබ කුරියර් සේවාව මගින් ගෙන්වාගැනීමට තීරණය කලේ නම් ඒ සදහා රුපියල් 270 ක මුදලක් වැය වේ. (මෙම මිල ගණන් 1KG දක්වා වන පාර්සලයන් සදහා පමණි.)

අප විසින් ඔබට එවනු ලබන සෑම ඩීවීඩී තැටියක්ම පිටපත් කිරීමෙන් අනතුරුව තනි තනි වශයෙන් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. සෑම ටීවී සීරීස් එකකම Video Quality එක 480p, 720p හෝ 1080p යන තත්වයන්ගෙන් එකක පවතී. මේ සෑම වීඩියෝ එකක්ම ගුණාත්මකභාවය අතින් ඉහල තත්වයේ පවතින බව අපට සහතික කල හැක. නමුත් ඔබගේ පෞද්ගලික ඉල්ලීම් අනුව ඉතාමත් පැරණි ටීවී සීරීස් ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේදී මේ Video Quality එක ලබා ගත නොහැකි අවස්ථා ඇති විය හැක. එවැනි අවස්ථා වලදී ඒ පිලිබදව අප විසින් ඔබව දැනුවත් කරනු ඇත.

අප විසින් එවනු ලබන චිත්‍රපට සියල්ලක්ම DVDRip, HDRip, WEBRip සහ BRRip (Bluray) යන වර්ගයන්ගෙන් එකකට අයත් වේ. එමෙන්ම ඒවායේ Video Quality එක 720p හෝ 1080p යන තත්වයන්ගෙන් පවතී.

අප විසින් එවනු ලබන පරිගණක ක්‍රීඩා සියල්ලක්ම පෙර පරීක්ෂාවක් කර ඇති අතර ඒවා සියල්ලක්ම පරිගණකයේ නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වන බව අප විසින් තහවුරු කරගෙන සිටී. එබැවින් ඒවා දෝශ සහිත නොවන බව 100% සහතික කල හැක. නමුත් පරිගණක ක්‍රීඩා මිලදී ගැනීමට පෙර ඔබගේ පරිගණකය එම ක්‍රීඩා ධාවනය කල හැකි තත්වයේ තිබේදැයි තහවුරු කර ගන්න. මිලදී ගැනීමෙන් අනතුරුව එවැනි ගැටළු පැන නැගුනහොත් එය ඔබගේ වගකීමක් වනු ඇත.


බොහෝ දෙනෙකුට ඇති ගැටළුව වන්නේ මුදල් ගෙවීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ හරියාකාරව ලැබේද යන්නයි. නමුත් ඔබ කිසිදු ආකාරයක බියක් දැක්විය යුතු නොවේ. මන්ද අප මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යන්නේ 2013 වසරේ සිටයි. අප විසින් වංචා සහගත ලෙස වෙලදාම් කරන්නේ නම් කෙදිනකවත් අපට මෙම සේවාව මෙතරම් කලක් කරගෙන ඒමට නොහැකි වනු ඇත.

එමෙන්ම අප පිලිබද ඇති විශ්වාසනීයත්වය තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීම සදහා ඔබට අපගේ ෆේස්බුක් පිටුව නැරඹීය හැක. අපගෙන් භාණ්ඩ ගෙන්වාගත් ගණුදෙනුකරුවන් ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ නිසියාකාරව ලැබුනු බව දන්වමින් පල කල ලිපි එහි ඇත. සෑම විටම අප ප්‍රධාන කොට සලකන්නේ ඔබට අසාධාරණයක් නොවන ලෙස කටයුතු කිරීමයි. මන්ද අපගේ වටිනාම වත්කම වනුයේ අපගේ ගණුදෙනුකරුවන් සහ අපගේ ව්‍යාපාරය පිලිබද ගණුදෙනුකරුවන්ගේ සිතෙහි ඇති විශ්වාසනීයත්වයයි.

අප එවනු ලබන සෑම පාර්සලයක්ම Bubble Envelop තුල බහා එවන බැවින් ඩීවීඩී තැටි වලට කිසිදු ආකාරයක හානියක් සිදු නොවන බව අපට සහතික කල හැක. එමෙන්ම යම්කිසි ආකාරයකින් එවැනි හානියක් සිදු වී ඇත්නම් කිසිදු අය කිරීමකින් තොරව සිදු වී ඇති හානිය වෙනුවෙන් නව ඩීවීඩී තැටි නිකුත් කිරීමට අප සහතික වේ.

විශේෂ : අප විසින් එවනු ලබන ටීවී සීරීස්, චිත්‍රපට සහ පරිගණක ක්‍රීඩා සියල්ලක්ම පරිගණකයේ පමණක් නැරඹිය හැකි ලෙස පිටපත් කර ඇත. ඒවා ඩීවීඩී යන්ත්‍ර වල හෝ වෙනත් යන්ත්‍ර වල ක්‍රියා කිරීම හෝ නොකිරීම පිලිබදව අපට සහතික විය නොහැක.